NOVÉ: Video prezentace školy

Zahradník 41-52-H/01 - charakteristika oboru


Podmínky přijetí ke studiu: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

!! Na tento obor se vztahuje Stipendijní program v rámci Strategie odborného vzdělávání ve Středočeském kraji !!

Finanční podpora pro žáky je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny:

 • 1. ročník - 300 Kč měsíčně, pololetní odměna 1.000 Kč za vyznamenání
 • 2. ročník - 400 Kč měsíčně, pololetní odměna 2.000 Kč za vyznamenání
 • 3. ročník - 500 Kč měsíčně, pololetní odměna 3.000 Kč za vyznamenání

Žáci mohou dostat za tři roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč.
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování na vysvědčení stupněm "velmi dobré".

Profil absolventa

Studium probíhá v cyklu - jeden týden probíhá teoretické vyučování a druhý týden odborný výcvik. Žák je schopen:

 • vykonávat odborné činnosti v zahradnické výrobě - květinářství, sadovnictví, ovocnictví, zelinářství a floristice
 • ovládat zahradnické práce při pěstování květin, zeleniny, ovocných i okrasných rostlin
 • ovládat vázání a aranžování květin, výrobu věnců (např. adventních, dušičkových), vánočních svícnů apod.
 • realizovat různé sadovnické úpravy (okrasné zahrady, úprava zeleně)
 • použít své dovednosti v oblasti množení, vysazování, ošetřování, hnojení a ochrany rostlin

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prostorách školní zahrady. Žáci se podílejí na úpravě a výsadbě zeleně ve městě, ve firmách či u soukromých osob.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi učebního oboru zahradník mají možnost následného nástavbového studia, které je ukončeno státní maturitní zkouškou v oboru Podnikání přímo na naší škole nebo na vybraných středních školách v ČR.

Uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru zahradník je schopen po získání výučního listu samostatně vykonávat povolání zahradník (zahradnice). Nachází uplatnění v podnicích zaměřených na zahradnickou činnost, v zahradnických firmách a centrech, v okrasných a ovocných školkách a v prodejnách květinářství. Po získání potřebné praxe může absolvent v oboru soukromě podnikat.

Prodavač květin - florista 66-51-H/01 - charakteristika oboru


Podmínky přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profil absolventa

Studium je určeno pro dívky i chlapce vycházejících ze ZŠ, kteří mají zálibu v pěstování a aranžování květin a v dalších zahradnických činnostech. Studium probíhá v cyklu - jeden týden probíhá teoretické vyučování a druhý týden odborný výcvik. Absolvent:

 • získává základní návyky a dovednosti v oblasti květinářství
 • získává základní návyky a dovednosti spojené s prodejem se naučí množení, ošetřování a pěstování rostlin ve sklednících i ve volné půdě
 • umí vázat a aranžovat kytice, provádět aranžmá a květinové výzdoby k různým slavnostním příležitostem
 • umí nakupovat rostliny, získává znalosti a vědomosti v obchodní činnosti, v provozu obchodu a podnikání

Odborný výcvik

Odborný výcvik probíhá v prostorách školní zahrady při SOŠ a SOU Městec Králové nebo na smluvních pracovištích.

Možnost dalšího studia

Úspěšní absolventi učebního oboru prodavač mají možnost dalšího nástavbového studia, které je ukončeno státní maturitní zkouškou v oboru Podnikání přímo na naší škole nebo
na vybraných středních školách v ČR.

Uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru prodavač nachází uplatnění především v povolání prodavač a v dalších provozních funkcích. Po získání potřebné praxe může absolvent v oboru soukromě podnikat.

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy