Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání do učebních oborů > Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci a uchazeči,

nabízíme Vám několik informací k průběhu a způsobu přihlašování na střední školu:

V prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 může uchazeč podat dvě přihlášky ke studiu.

 • Přihlášku obdržíte od výchovného poradce na základní škole. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí obsahovat potvrzení údajů klasifikace školou. Pokud se žák hlásí odjinud než ze ZŠ, lze místo potvrzení klasifikace školou přiložit ověřené kopie vysvědčení. Tyto kopie pak budou součástí dokumentace uchazeče (a později žáka školy).
  Přihlášku ke studiu naleznete na webových stránkách školy (www.sossoumk.cz).
 • Přihláška pro první kolo přijímacího řízení se podává přímo ředitelce střední školy do 1. března 2023.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 24. dubna 2023 na internetových stránkách SOŠ a SOU Městec Králové (www.sossoumk.cz) a na nástěnce v budově školy. Škola odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
  Další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy podle potřeby vyhláškou zveřejněnou v budově školy a na stránkách školy www.sossoumk.cz .
 • Registrační číslo uchazeče Vám bude zasláno s informací o zahájení správního řízení.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce musí sám do deseti pracovních dnů předat škole zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy potvrdíte úmysl vzdělávat se na SOŠ a SOU Městec Králové.
  Každý uchazeč obdrží jen jeden zápisový lístek, který není možno si vzít zpět a předat ho jiné střední škole. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku si musíte písemně zažádat o vydání náhradního zápisového lístku, a to u orgánu, který vydal původní zápisový lístek (Krajský úřad podle Vašeho trvalého bydliště). Součástí žádosti je i čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.
 • Odvolání
  Odvolací lhůta činí 3 (tři) pracovní dny ode dne doručení.
 • Informujeme Vás, že školní řád a vnitřní řády školy jsou umístěny na webových stránkách školy www.sossoumk.cz.