Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29
Výzdoba rautu v Kladrubech nad Labem
30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Maturita > Kritéria hodnocení profilových MZ pro školní rok 2021/2022

Kritéria hodnocení profilových MZ pro školní rok 2021/2022

 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek pro školní rok 2021/2022

Konání maturitních zkoušek se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným právním předpisem (vyhl. č. 172/2009 Sb., v platném znění).

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky probíhá dle § 22 a 23 vyhlášky č. 177/20109Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a 25 výše zmíněné vyhlášky. Při celkovém hodnocení maturitní zkoušky se postupuje podle § 26 vyhlášky (viz výše).

Základy společenských věd

Profilová část maturitní zkoušky ze Základů společenských věd probíhá ústí formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady.
 • Schopnosti logické argumentace.
 • Obhajobu vlastního úsudku.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

Ekonomika podniku

Profilová část maturitní zkoušky z Ekonomiky podniku probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Obhajobu vlastního úsudku.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

 Zkouška z odborných a právních předmětů

Profilová část maturitní zkoušky z Odborných a právních předmětů probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Obhajobu vlastního úsudku.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

 Zkouška z Informační a komunikační technologie

Profilová část maturitní zkoušky z Informační a komunikační technologie probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek a osobní počítač bez připojení k internetu se softwarem, který je využíván při výuce. Otázka b) je vždy provedena na počítači.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Obhajobu vlastního úsudku.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

 Zkouška z cizího jazyka

Skládá se z písemné práce a ústní zkoušky.

Písemná práce:

 • žák si zvolí jedno ze dvou zadaných témat
 • písemná práce trvá min. 70 minut
 • minimální rozsah písemné práce je stanoven na 200 slov
 • povolené pomůcky: Překladový slovník

 Ústní část maturitní zkoušky z cizího jazyka probíhá ústní formou.

 • žák si losuje z 20 pracovních listů, přesný počet stanovuje ředitelka školy počtem vyhlášených témat
 • počet pracovních listů určí vyučující učitel předmětu
 • žák losuje minimálně z 5 pracovních listů
 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru a trvá 15 minut, zkoušce předchází příprava trvající 20 minut

 Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost vedení dialogu a schopnost reakce na související dotazy
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu, použití slovní zásoby, gramatické jevy a výslovnost

 Zkouška z českého jazyka

Skládá se z písemné práce a ústní zkoušky.

Písemná práce:

 • žák si zvolí jedno ze čtyř zadaných témat
 • písemná práce trvá 135 minut (z toho 15 minut zadání a výběr tématu, 120 minut stylizace textu)
 • minimální rozsah písemné práce je stanoven na 250 slov
 • povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu v knižní podobě

 

 Ústní zkouška:

 • žák si vylosuje jeden z dvaceti pracovních listů
 • pracovní list obsahuje úryvek z díla a zadání
 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru a trvá 15 minut, zkoušce předchází příprava trvající též 15 minut
 • žákovský seznam 20 přečtených knih odevzdá žák řediteli školy do 31. 3. (pro jarní termín) nebo do 30. 6. (pro podzimní termín), knihy žák vybírá ze školního seznamu literárních děl, který je zveřejněn na webových stránkách školy

Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z českého jazyka: 40% písemná práce, 60% ústní zkouška.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

 Maturitní práce a její obhajoba

Maturitní práce a její obhajoba probíhá ústní formou.

 • zadání (termín, způsob zpracování, kritéria hodnocení) určí ředitelka školy min.
  4 měsíce před obhajobou
 • oponenta určí ředitelka min. 1 měsíc před obhajobou
 • obhajoba probíhá před zkušební maturitní komisí
 • příprava trvá 5 minut, obhajoba nejméně 15 a nejdéle 30 minut (délku stanoví ředitelka školy)

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

Řízení sociálních služeb a Přímá péče

Profilová část maturitní zkoušky z řízení sociálních služeb a přímé péče probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady
 • Schopnost z konkrétní modelové situace vyvodit obecný zákon
 • Schopnost logické argumentace
 • Obhajobu vlastního úsudku
 • Kreativní řešení problému
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu

Psychologie a komunikace

Profilová část maturitní zkoušky – povinně volitelný předmět  Psychologie a komunikace probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady
 • Schopnost z konkrétní modelové situace vyvodit obecný zákon
 • Schopnost logické argumentace
 • Obhajobu vlastního úsudku
 • Kreativní řešení problému
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu

 Další zkoušky a jejich formy

Praktická zkouška z účetnictví

 • ředitelka školy stanoví témata, zkušební úlohy, délku a způsob jejího konání
 • pokud je stanoveno více témat, žák si jedno zvolí před zahájením zkoušky (případně vylosuje)
 • zkouška v tomto školním roce trvá 360 minut, je konána písemnou formou, žáci mají jednotné zadání
 • žáci mají povoleno používat kalkulačku a svoji účtovou osnovu bez vlastních popisků
 • složka kromě zadání obsahuje účtovou osnovu a přílohu s aktuálními sazbami
 • zadání se skládá ze 7 kratších úloh, které ověřují znalosti a dovednosti v konkrétních oblastech, a z 2 souvislých úloh, které ověřují komplexní znalosti a dovednosti žáka ve vedení daňové evidence a účetnictví
 • u zkoušky je přítomen člen zkušební komise jmenovaný ředitelkou školy (pokud nemůže být přítomen předseda, pověří člena komise, kterého navrhne ředitelka školy)

 

 

V Městci Králové 1.12.2021                                    Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy