Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28
Den zdraví - Městská nemocnice Městec Králové
29
Ukončení kurzu Zdravotník zotavovacích akcí
30 1
2 3 4 5
Exkurze - Týdenní stacionář Handicap centrum Srdce - Chotěšice
6 7 8
9 10
Ošetřovatel - řízená exkurze v MŠ Městec Králové
11
Naše škola zajišťuje dohled na školách v přírodě
12
Prevence kriminality
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání k nástavbovému studiu > Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2021/2022

Přijatí žáci k nástavbovému studiu pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvních ročníků denní formy vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

Studijní obor 75-41-L/51 Sociální činnost - denní studium

002-Soč/21 - přijat 035-Soč/21 - přijat 003-Soč/21 - přijat
010-Soč/21 - přijat 013-Soč/21 - přijat 004-Soč/21 - přijat
031-Soč/21 - přijat 032-Soč/21 - přijat 006-Soč/21 - přijat
071-Soč/21 - přijat 023-Soč/21 - přijat 050-Soč/21 - přijat
057-Soč/21 - přijat 063-Soč/21 - přijat xxxxxx

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 24,8; poslední přijatý uchazeč získal 12 bodů.

Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání - denní studium

038-Po/21 - přijat 008-Po/21 - přijat 091-Po/21 – přijat
047-Po/21 - přijat 049-Po/21 - přijat 001-Po/21 – přijat
064-Po/21 - přijat 069-Po/21 - přijat 072-Po/21 – přijat
044-Po/21 - přijat 070-Po/21 - přijat 009-Po/21 – přijat
059-Po/21 - přijat xxxxxx xxxxxx

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 24,8; poslední přijatý uchazeč získal 8,8 bodu.

Studijní obor 64-41-L/51 Podnikání - denní studium

110-Po/21 - přijat 105-Po/21 - přijat 098-Po/21 – přijat
097-Po/21 - přijat xxxxxx xxxxxx

Ředitelka školy dle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zveřejňuje výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče s tímto počtem bodů:
nejvyšší počet bodů: 20; poslední přijatý uchazeč získal 17,6 bodu.

Studijní obor 75-41-L/51 Sociální činnost - denní studium

111-Soč/21 - přijat 113-Soč/21 - přijat 093-Soč/21 - přijat

Přijatí žáci do učebních oborů pro školní rok 2021/2022

Pro tříleté obory:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Učební obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník

115-KČ/21 přijat 103-KČ/21 přijat 108-KČ/21 přijat

Učební obor 29-54-H/01 Cukrář

102-Cuk/21 přijat 116-Cuk/21 přijat 117-Cuk/21 přijat

Učební obor 53-41-H/01 Ošetřovatel

099-Oš/21 přijat 100-Oš/21 přijat xxxxxx

Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

104-Zah/21 přijat 101-Zah/21 přijat xxxxxx

Učební obor 41-55-E/51 Opravářské práce

096-Opr/21 přijat 094-Opr/21 přijat 095-Opr/21 přijat

Učební obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

112-Str/21 přijat 106-Str/21 přijat 114-Str/21 přijat
107-Str/21 přijat 109-Str/21 přijat xxxxxxx

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na web. stránkách školy (www.sossoumk.cz).

Zveřejněno 16. srpna 2021

Mgr. Hana Podzimková v. r.

ředitelka školy