Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání k nástavbovému studiu pro školní rok 2024/2025 > Kritéria pro přijímání žáků do nástavbového studia pro školní rok 2024/2025 - 3. kolo

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2024/2025 - 3. kolo

Kritéria pro přijímací řízení nástavbové studium sk. L

 

1. Přihláška pro druhé kolo přijímacího řízení se podává (elektronicky, výpisem ze systému, na papírovém tiskopisu) od 28. června do 15. července 2024. Ve 3. kole mají školy povinnost přihlížet výsledkům JPZ, proto se do 3. kola může hlásit pouze uchazeč, který v 1. kole psal JPZ (tedy hlásil se na maturitní obor). Pokud jste se v 1. kole nehlásili na maturitní obor a nepsali JPZ, nemůžete podat přihlášky do 3. kola. Výsledky 3. kola budou k dispozici dne 21. července 2024.  

 

Výsledek jednotné přijímací zkoušky = váha 60 %.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky. V každém z nich může uchazeč získat nejvýše 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů. 

Minimální bodové hodnocení za jednotnou přijímací zkoušku pro možné přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení bodové hranice 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky.

 

2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

 

Výsledek hodnocení prospěchu = váha 40 %.

 

3. Minimální hranice pro přijetí do nástavbového studia je celkem 30 bodů a zároveň dosažení hranice minimálně 20 bodů za jednotnou přijímací zkoušku.

 

Při případné rovnosti dosažených bodů budou dalšími kritérii - prospěch v předmětech český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk s následujícím počtem bodů:

stupeň výborný                       4 body

stupeň chvalitebný                 3 body

stupeň dobrý                           2 body

stupeň dostatečný                   1 bod

 

4. Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

5. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od rozhodnutí.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2024/2025

nástavbové studium - sk. L  - 2. kolo

64-41-L/51     Podnikání – denní studium                12 žáků

75-41-L/51     Sociální činnost – denní studium      9 žáků

 

V Městci Králové dne 28. června 2024                                                                                                                      Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy