Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Učební obory > 29-54-H/01 Cukrář

29-54-H/01 Cukrář

Cukrář 29-54-H/01 - Charakteristika oboru

Podmínky pro přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Po ukončení přípravy v učebním oboru Cukrář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent potřebné odborné i všeobecné znalosti. Důležité je, aby absolvent dodržoval všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a všechny základní hygienické návyky.

Absolvent musí ovládat tyto pracovní činnosti:

 • příjem surovin
 • hodnocení surovin z hlediska kvalitativního a kvantitativního a zajištění jejich správného uskladnění
 • přípravu surovin pro zpracování, přepočítání spotřeby podle receptur
 • přípravu cukrářského těsta, náplně a hmoty
 • ruční tvarování a zhotovování cukrářských výrobků
 • ovládání a regulování funkcí jednotlivých strojů technologického zařízení cukrářské výroby
 • vykonávání běžné údržby a čištění strojů a zařízení, sanitace pracoviště
 • hodnotit jakostní znaky polotovarů i hotových výrobků
 • vedení technologických záznamů
 • manipulování se surovinami, polotovary a hotovými výrobky
 • expediční práce. Dále je absolvent schopen samostatně navrhovat netradiční druhy výrobků, případně nové výrobky včetně celé výrobní dokumentace. Je schopen operativně řídit celý technologický proces, určovat správnou konzistenci těst, vyzrálost hmot, hodnotit a odstraňovat chyby. Umí připravovat všechny druhy zmrzlin a má základní poznatky o jednotlivých druzích restauračních moučníků a dokáže je rámcově připravit.

Absolvent provádí mezioperační kontrolu polotovarů a výstupní hodnocení jakosti hotových výrobků. Ovládá různé druhy balicí techniky a pripravuje výrobky (event. polotovary) k expedici.

Absolvent je rámcově seznámen s technikou prodeje, technikou administrativy a psaním na stroji.

K bližšímu poznání skladby jednotlivých předmětů je možné se informovat v učebním plánu oboru, který je součástí těchto stránek.

Přihlášky ke studiu