Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Učební obory > 65-51-H01 Kuchař – Číšník

65-51-H01 Kuchař – Číšník

Kuchař - číšník 65-51-H/01- charakteristika oboru

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Žák, který se připravuje pro výkon povolání v učebním oboru Kuchař-číšník, absolvuje jednak teoretické vyučování, jednak odborný výcvik. U absolventa tohoto oboru se předpokládají tyto vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

Po ukončení přípravy v učebním oboru Kuchař- číšník a po úspěšným vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

 • má osvojenu techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování,
 • má znalost používání inventáře, ovládání obsluhy technického zařízení ve stravovacích provozech, odstraňování běžných poruch,
 • ovládá přípravu pracoviště na provoz, úkony související s podáváním jídel a nápojů,
 • ovládá techniku opracování potravin, a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečných zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb,
 • ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů,
 • ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů dle platných receptur,
 • umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům,
 • ovládá přípravu jednoduchých jídel, minutek, salátů a moučníků,
 • má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování,
 • ovládá základy techniky obsluhy a s ní související činnosti, jako je např. přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem,
 • zvládá sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků dle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestavit menu pro různé příležitosti,
 • má základní znalost sestavování kalkulací a stanovení ceny,
 • má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků, je schopen pracovat samostatně i v týmu,
 • chápe podstatu tržního hospodářství a má základy obchodních a podnikatelských činností,
 • ovládá odbornou terminologii typickou pro oblast gastronomie a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,
 • má základní dovednosti v práci s počítačem,
 • umí manipulovat s obaly, nevratné obaly dovede likvidovat bez ohrožení životního prostředí, vratné obaly ukládat,
 • umí spolupracovat při provádění fyzické i účetní inventury.

K bližšímu poznání skladby jednotlivých předmětů je možné se informovat v učebním plánu oboru, který je součástí těchto stránek.

Přihlášky ke studiu