Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29
Výzdoba rautu v Kladrubech nad Labem
30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Učební obory > 65-51-H01 Kuchař – Číšník

65-51-H01 Kuchař – Číšník

Kuchař - číšník 65-51-H/01- charakteristika oboru

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Žák, který se připravuje pro výkon povolání v učebním oboru Kuchař-číšník, absolvuje jednak teoretické vyučování, jednak odborný výcvik. U absolventa tohoto oboru se předpokládají tyto vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

Po ukončení přípravy v učebním oboru Kuchař- číšník a po úspěšným vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

 • má osvojenu techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování,
 • má znalost používání inventáře, ovládání obsluhy technického zařízení ve stravovacích provozech, odstraňování běžných poruch,
 • ovládá přípravu pracoviště na provoz, úkony související s podáváním jídel a nápojů,
 • ovládá techniku opracování potravin, a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečných zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb,
 • ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů,
 • ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů dle platných receptur,
 • umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům,
 • ovládá přípravu jednoduchých jídel, minutek, salátů a moučníků,
 • má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování,
 • ovládá základy techniky obsluhy a s ní související činnosti, jako je např. přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem,
 • zvládá sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků dle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestavit menu pro různé příležitosti,
 • má základní znalost sestavování kalkulací a stanovení ceny,
 • má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků, je schopen pracovat samostatně i v týmu,
 • chápe podstatu tržního hospodářství a má základy obchodních a podnikatelských činností,
 • ovládá odbornou terminologii typickou pro oblast gastronomie a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,
 • má základní dovednosti v práci s počítačem,
 • umí manipulovat s obaly, nevratné obaly dovede likvidovat bez ohrožení životního prostředí, vratné obaly ukládat,
 • umí spolupracovat při provádění fyzické i účetní inventury.

K bližšímu poznání skladby jednotlivých předmětů je možné se informovat v učebním plánu oboru, který je součástí těchto stránek.

Stravovací a ubytovací služby 65-52-E/01 - charakteristika oboru

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.
Délka studia: tři roky
Forma studia: denní
Certifikát: výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Žák, který se připravuje pro výkon povolání v učebním oboru Ubytovací a stravovací služby, absolvuje jednak teoretické vyučování, jednak odborný výcvik.
Po skončení přípravy v učebním oboru stravovací a ubytovací služby a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

 • zná základní druhy surovin a potravina základní technologie přípravy jídel a nápojů,
 • má přehled o strojích a zařízeních používaných při výrobě a podávání pokrmů,
 • umí hospodárně využívat materiál a energie,
 • umí organizovat svoje pracoviště a pracovat v týmu,
 • orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení
 • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany.

Absolvent v souladu se znalostí technologií při dodržování všech směrnic a předpisů

 • provádí předběžnou úpravu surovin a potravin,
 • správně ošetřuje, uskladňuje, případně konzervuje potraviny,
 • bezpečně manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením,
 • zná technologické postupy při přípravě jídel a nápojů podle platných předpisů a při uplatňování zásad správné výživy,
 • umí připravit základní polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy,
 • umí základní tepelné úpravy jatečního masa, drůbeže a ryb,
 • umí připravit základní výrobky studené kuchyně, jednoduché moučníky a dietní pokrmy,
 • ovládá technickou a estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů,
 • ovládá základy jednoduché obsluhy,
 • ovládá úklidové práce na pracovišti a v provozu

Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.

Přihlášky ke studiu