Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada

Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady dne 25. 8. 2022

Dne 25. 8. 2022 proběhlo zasedání školské rady na SOŠ a SOU Městec Králové.

Seznam členů školské rady:

 • Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady, zastupuje školu
 • Robert Šťastný, zastupuje KÚ Středočeského kraje - omluven
 • Vladimíra Kosařová Uhrinová, zastupuje zákonné zástupce žáků

Další účastníci jednání:

 • Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy
 • Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

Program jednání:

 • Zahájení - předseda školské rady
 • Zpráva o aktuálním stavu školy - ředitelka školy
 • Projednání a schválení dokumentů školy:
 • Školní řád na šk. rok 2022/2023
 • Organizační řád školy
 • Plán školy na šk. rok 2022/2023
 • Provozní řád školy
 • Plán DVPP na školní rok 2022/2023
 • Koncepce rozvoje školy na roky 2022-2024
 • Diskuse
 • Závěr schůze školské rady

Zápis z jednání školské rady

Jednání bylo zahájeno v 9:00 hod. úvodním slovem předsedy školské rady, který přítomné seznámil s programem jednání. Následně předal slovo ředitelce školy, Mgr. Haně Podzimkové. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledky vzdělávání v minulém školním roce a stručně zhodnotila ekonomickou situaci školy. Zdůraznila důležité úkoly pro nastávající období.

Školská rada projednala a schválila aktualizovaný školní řád na školní rok 2020/2021 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 2 členové, PROTI - 0.

Školská rada projednala a schválila vnitřní řády školy bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 2 členové, PROTI - 0.

Všechny projednané a schválené dokumenty vstupují v platnost dnem 1. 9. 2022. Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu.

Předseda školské rady Bc. Luboš Šebek jednání ukončil ve 10.00 hodin.

Zapsal: Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování


Zápis ze zasedání školské rady dne 14.10.2022

Dne 14.10.2022 proběhlo zasedání školské rady na SOŠ a SOU Městec Králové.

Seznam členů školské rady:

 • Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady, zastupuje školu
 • Robert Šťastný, zastupuje KÚ Středočeského kraje - omluven
 • Vladimíra Kosařová Uhrinová, zastupuje zákonné zástupce žáků

Další účastníci jednání:

 • Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy
 • Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování

Program jednání:

 • Zahájení - předseda školské rady
 • Zpráva o aktuálním stavu školy - ředitelka školy
 • Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2021/2022
 • Diskuse
 • Závěr schůze školské rady

Zápis z jednání školské rady

Jednání bylo zahájeno v 9:00 hod. úvodním slovem předsedy školské rady, který přítomné seznámil s programem jednání. Ředitelka školy seznámila školskou radu o aktuálním stavu školy.

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za šk. rok 2021/2022 bez připomínek s výsledkem hlasování: PRO - 2 členové, PROTI - 0.

Diskuse probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu.

Předseda školské rady Bc. Luboš Šebek jednání ukončil ve 10:00 hodin.

Zapsal: Bc. Luboš Šebek, předseda školské rady
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Musil, zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování