Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Informace k přijímacímu řízení žáků z Ukrajiny pro školní rok 2024/2025

Informace k přijímacímu řízení žáků z Ukrajiny pro školní rok 2024/2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přijímací řízení ke studiu na střední škole:

 • V 1. i 2. kole přijímacího řízení platí uvedená kritéria stanovená pro studijní nebo učební obory v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 na SOŠ a SOU Městec Králové
 • Samotný průběh přijímací zkoušky je upraven, pro JPZ má cizinec navýšený časový limit o 25 %
 • Kromě zákonného navýšení času je možné, aby ředitel školy v rámci zachování rovných podmínek povolil uchazeči využití překladového slovníku
 • Přijímací zkouška z českého jazyka se uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, promíjí na základě § 20 odst. 4 školského zákona
 • Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR, doloží žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
 • Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto uchazečů o vzdělávání rozhovorem (s ředitelem školy a učitelem českého jazyka)
 • Cizinci doloží i potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR dle § 20, odst. 3, školského zákona
 • Uchází-li se o vzdělávání uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky ke studiu je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 • Písemný test JPZ oboru matematika může cizinec na základě svého výběru konat v českém jazyce, ukrajinském jazyce nebo anglickém jazyce
 • Zohlednění předchozích výsledků vzdělávání – pro účely přijímacího řízení se převádí hodnocení ze zahraniční školy na českou hodnotící stupnici.
 • V případě, že cizinec nemá k dispozici doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona, může ho nahradit čestným prohlášením.
 • Při hodnocení splnění podmínek pro přijetí ke vzdělávání je přihlíženo k tomu, že cizinec nekoná zkoušku z českého jazyka, a má tedy výsledek redukovaný o zkoušku z českého jazyka

Doporučený převod hodnocení dle MŠMT:
image-20.png-ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg

Schéma úpravy přijímacích zkoušek pro školní rok 2024/2025 pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem:

 upravy_prijimacich_zkousek_pro_sk._rok_20242025pro_uchazece_s_odlisnym_materskym_jazykem.png

V Městci Králové dne 10. ledna 2024                                  Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy