Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání do učebních oborů > Kritéria pro přijímání do učebních oborů pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímání do učebních oborů pro školní rok 2023/2024

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315, e-mail: info@sossoumk.cz

 

Kritéria pro přijímání do učebních oborů

 pro školní rok 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení - učební obory – denní forma vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové,
T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění a Opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1 Přijímací řízení.

1. Termín pro podání přihlášky: do 1. března 2023. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

 1. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 2. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
 4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost pro zvolený obor.
 5. Průměrný prospěch žáka za sledovaná období (poslední dva ročníky, ve kterých plní nebo plnil povinnou školní docházku nebo ukončil základní vzdělávání) je do 3,25 v jednotlivých pololetích. V případě zvýšeného zájmu a s přihlédnutím na chování budou přijati žáci, kteří budou nastupovat do svého prvního učebního oboru.
 6. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v oznámení o zahájení správního řízení, dne 24. dubna 2023. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024 obory vzdělání - skupina H

65-51-H/01     Kuchař-číšník                                    45 žáků

29-54-H/01     Cukrář                                                15 žáků

41-52-H/01     Zahradník                                          15 žáků

53-41-H/01     Ošetřovatel                                        15 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E:


Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Městec Králové,
T. G. Masaryka 4 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění a Opatřením obecné povahy č. j: MSMT-29772/2022-1 Přijímací řízení.

1.      Termín pro podání přihlášky: do 1. března 2023. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.

 1. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají.
 2. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 3. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny informačním systémem školy do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
 4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost pro zvolený obor.
 5. Průměrný prospěch žáka za sledovaná období (poslední dva ročníky, ve kterých plní nebo plni povinnou školní docházka nebo ukončil základní vzdělávání) je do 3,25 v jednotlivých pololetích. V případě zvýšeného zájmu a s přihlédnutím na chování budou přijati uchazeči, kteří budou nastupovat do svého prvního učebního oboru.
 6. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v oznámení o zahájení správního řízení, dne 24. dubna 2023. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Uchazeč o přijetí do tříletých učebních oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončených výučním listem je povinen doložit před zahájením studia škole zprávu ze školského poradenského zařízení (pedagogicko - psychologické poradny).

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024 obory vzdělání – skupina E

                                               65-51-E/01      Stravovací a ubytovací služby           15 žáků

                                                    41-55-E/01      Opravářské práce                                15 žáků

 

                                                          

 

 

 

          V Městci Králové 30. ledna 2023                                                                                                                                                                 Mgr. Hana  P o d z i m k o v á, v. r.

                                                                                                                                                                                                                                               ředitelka školy