Model maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

Rok 2018/2019

 

Společná část

Profilová část

 

2 povinné zkoušky:

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk nebo matematika

2–3 povinné zkoušky

 • stanovuje RVP/ ředitelka školy

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky:

 • cizí jazyk
 • matematika

max. 2 nepovinné zkoušky

 • nabídku stanovuje ředitelka školy
 • ředitelka školy může zařadit i výběrovou zkoušku
 • Matematika+

 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2018/2019.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.


Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

 

 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Profilová část je plně v kompetenci ředitelky školy.


Skládá se:

3 povinné zkoušky

ekonomika podniku

   
 

informační a komunikační technologie, základy společenských věd nebo odborná zkouška (právo, marketing a management) - žáci si volí do 1.12.daného školního roku - ústní zkouška

   
 

Praktická zkouška z odborných předmětů

 

- písemná zkouška z předmětů účetnictví, chod podniku a písemná
a elektronická komunikace

   

max. 2 nepovinné zkoušky

nabídku stanovuje ředitelka školy, ředitelka školy může zařadit i výběrovou zkoušku Matematika+

 

 • předměty povinné a nepovinné zkoušky jsou z nabídky: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, matematika, informační
  a komunikační technologie, účetnictví a daně a management
 • nelze volit povinný předmět, z něhož koná žák komplexní zkoušku ve společné části maturitní zkoušky
 • forma ústní maturitní zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí

 

 

 

 

 

 

V Městci Králové 05.09.2018

Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy

 

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy