NOVÉ: Video prezentace školy

Učební plán oboru 41-52-H/01 Zahradník

Předmět 1. roč 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk - AJ 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Přírodověda 1 1 0 2
Ekonomika 0 1 1 2
Základy botaniky 1 0 0 1
Floristika 0 1 1 2
Květinářství 1 1,5 2 4,5
Sadovnictví 1 1 2 4
Zelinářství 0 1,5 1,5 3
Ovocnictví 0 1,5 1,5 3
Základy zahradnické výroby 1 0 0 1
Odborný výcvik 15 18,5 17,5 51
Celkem 29 35 34,5 98,5
Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy