NOVÉ: Video prezentace školy

Žáci učebních oborů vzdělání na SOŠ a SOU Městec Králové, T. G. Masaryka 4 budou ve školním roce 2021/2022 skládat závěrečné zkoušky podle tzv. jednotného zadání. Další informace k jednotným závěrečným zkouškám budou postupně doplňovány.

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy