Žáci učebních oborů vzdělání na SOŠ a SOU Městec Králové, T. G. Masaryka 4 budou ve školním roce 2020/2021 skládat závěrečné zkoušky podle tzv. jednotného zadání. Další informace k jednotným závěrečným zkouškám budou postupně doplňovány. Podrobné informace naleznete na adrese https://zkouska.cermat.cz/menu/zaverecna-zkouska.

 

 

Jídelní lístek
Facebook školy
Instagram školy