OznámeníÚřední hodiny v období hlavních prázdnin jsou v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin. Vzhledem k technickým opravám na školní budově prosíme předchozí tel. domluvu Vaší návštěvy na tel. čísle 325 643 315. Děkujeme.

Učební plán oboru 29-54-H/01 Cukrář - cukrářka

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk - AJ 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Přírodověda 1 1 1 3
Technologie 2 3 3 8
Suroviny 2 2 2 6
Ekonomika 0 1 1 2
Odborné kreslení 1 1 0 2
Stroje a zařízení 0 1 1 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 29 34,5 32,5 96
Jídelní lístek
Facebook školy