OznámeníZájemce o studium na naší škole zveme na den otevřených dveří, který se bude konat 28.11.2019 od 8:00 do 16:30 hodin.

Učební plán oboru 29-54-H/01 Cukrář - cukrářka

Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk - AJ 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informatika 1 1 1 3
Přírodověda 1 1 1 3
Technologie 2 3 3 8
Suroviny 2 2 2 6
Ekonomika 0 1 1 2
Odborné kreslení 1 1 0 2
Stroje a zařízení 0 1 1 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 29 34,5 32,5 96
Jídelní lístek
Facebook školy