Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Vyřazení maturantů
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přijímání k nástavbovému studiu pro školní rok 2024/2025 > Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2024/2025 - 1. kolo

Kritéria pro přijímání do nástavbového studia pro školní rok 2024/2025 - 1. kolo

Kritéria pro přijímací řízení nástavbové studium sk. L

 1. Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podává (elektronicky, výpisem ze systému, na papírovém tiskopisu) od 1. do 20. února 2024. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.Přihláška ke studiu je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním prvního termínu jednotné zkoušky (CERMAT).
 2. Jednotná přijímací zkouška se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění stanoví konkrétní termíny jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání.

 

Pro školní rok 2024/2025 MŠMT stanovilo termíny pro jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení takto:

 1. termín: 12. dubna 2024 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
 2. termín: 15. dubna 2024 – pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

Náhradní termíny:

 1. termín: 29. dubna 2024
 2. termín: 30. dubna 2024

 

Výsledek jednotné přijímací zkoušky = váha 60 %.

 Jednotná přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky. V každém z nich může uchazeč získat nejvýše 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů. 

Minimální bodové hodnocení za jednotnou přijímací zkoušku pro možné přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení bodové hranice 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky.

 

 1. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT. Výsledky o přijetí/nepřijetí škola zveřejní15. května 2024. Uvidíte své výsledky pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému, anebo na veřejně dostupném místě a nástěnce v hlavní budově školy.

 

 1. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.

 

Výsledek hodnocení prospěchu = váha 40 %.

 

 1. Minimální hranice pro přijetí do nástavbového studia je celkem 30 bodů a zároveň dosažení hranice minimálně 20 bodů za jednotnou přijímací zkoušku.

Při případné rovnosti dosažených bodů budou dalšími kritérii - prospěch v předmětech český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk s následujícím počtem bodů:

stupeň výborný                       4 body

stupeň chvalitebný                 3 body

stupeň dobrý                           2 body

stupeň dostatečný                   1 bod

 

 1. Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 2. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od rozhodnutí.

 

Pro uchazeče přijímané v dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia jsou stanovena tato kritéria:

 1. Do 2. kola přijímacího řízení se mohou hlásit pouze ti uchazeči, kteří psali jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení. 
 2. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny do pořadí sestupně a podklady budou sloužit ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu.
 3. Obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků.
 4. V dalších kolech přijímacího řízení do nástavbového studia budou kritéria stejná jako v prvním kole přijímacího řízení.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2024/2025

nástavbové studium - sk. L  

64-41-L/51     Podnikání – denní studium                30 žáků

75-41-L/51     Sociální činnost – denní studium      30 žáků

 

 

V Městci Králové dne 10. ledna 2024                                                              Mgr. Hana Podzimková, v. r., ředitelka školy