Zobrazit
obory
scroll

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Maturita > Kritéria hodnocení profilových MZ pro školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení profilových MZ pro školní rok 2023/2024

 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek pro školní rok 2023/2024

Konání maturitních zkoušek se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným právním předpisem (vyhl. č. 172/2009 Sb., v platném znění).

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky probíhá dle § 22 a 23 vyhlášky č. 177/20109Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky probíhá podle § 24 a 25 výše zmíněné vyhlášky. Při celkovém hodnocení maturitní zkoušky se postupuje podle § 26 vyhlášky (viz výše).

Základy společenských věd

Profilová část maturitní zkoušky ze Základů společenských věd probíhá ústí formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady.
 • Schopnosti logické argumentace.
 • Obhajobu vlastního úsudku.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

Ekonomika podniku

Profilová část maturitní zkoušky z Ekonomiky podniku probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Obhajobu vlastního úsudku.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

 Zkouška z odborných a právních předmětů

Profilová část maturitní zkoušky z Odborných a právních předmětů probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Obhajobu vlastního úsudku.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

 Zkouška z Informační a komunikační technologie

Profilová část maturitní zkoušky z Informační a komunikační technologie probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek a osobní počítač bez připojení k internetu se softwarem, který je využíván při výuce. Otázka b) je vždy provedena na počítači.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Obhajobu vlastního úsudku.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

 Zkouška z cizího jazyka

Skládá se z písemné práce a ústní zkoušky.

Písemná práce:

 • žák si zvolí jedno ze dvou zadaných témat
 • písemná práce trvá min. 110 minut (10 minut úvodní administrace, 100 minut psaní práce)
 • písemná práce se skládá ze dvou částí: krátké 50 - 80 slov a dlouhé 120 - 150 slov
 • povolené pomůcky: Překladový slovník

 Ústní část maturitní zkoušky z cizího jazyka probíhá ústní formou.

 • žák si losuje z 20 pracovních listů, přesný počet stanovuje ředitelka školy počtem vyhlášených témat
 • počet pracovních listů určí vyučující učitel předmětu
 • žák losuje minimálně z 5 pracovních listů
 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru a trvá 15 minut, zkoušce předchází příprava trvající 20 minut

 Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost vedení dialogu a schopnost reakce na související dotazy.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu, použití slovní zásoby, gramatické jevy a výslovnost.

 Zkouška z českého jazyka

Skládá se z písemné práce a ústní zkoušky.

Písemná práce:

 • žák si zvolí jedno ze čtyř zadaných témat
 • písemná práce trvá 135 minut (z toho 15 minut - prezence, zadání a výběr tématu)
 • 120 minut psaní práce
 • minimální rozsah písemné práce je stanoven na 250 slov
 • povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu v knižní podobě

 Ústní zkouška:

 • žák si vylosuje jeden z dvaceti pracovních listů
 • pracovní list obsahuje úryvek z díla a zadání
 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru a trvá 15 minut, zkoušce předchází příprava trvající také 15 minut
 • žákovský seznam 20 přečtených knih odevzdá žák řediteli školy do 31. 3. přísl. školního roku; (pro jarní termín) nebo do 30. 6. (pro podzimní termín), knihy žák vybírá ze školního seznamu literárních děl, který je zveřejněn na webových stránkách školy

Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z českého jazyka: 40% písemná práce, 60% ústní zkouška.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

Maturitní práce a její obhajoba - studijní obor Sociální činnost

Maturitní práce a její obhajoba probíhá ústní formou.

 • zadání (termín, způsob zpracování, kritéria hodnocení) určí ředitelka školy min.
  4 měsíce před obhajobou
 • oponenta určí ředitelka min. 1 měsíc před obhajobou
 • obhajoba probíhá před zkušební maturitní komisí
 • příprava trvá 5 minut, obhajoba nejméně 15 a nejdéle 30 minut (délku stanoví ředitelka školy)

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce.
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie.
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech.
 • Schopnost logické argumentace.
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu.

Řízení sociálních služeb a Přímá péče

Profilová část maturitní zkoušky z řízení sociálních služeb a přímé péče probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady
 • Schopnost z konkrétní modelové situace vyvodit obecný zákon
 • Schopnost logické argumentace
 • Obhajobu vlastního úsudku
 • Kreativní řešení problému
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu

Psychologie a komunikace

Profilová část maturitní zkoušky – povinně volitelný předmět  Psychologie a komunikace probíhá ústní formou. Žáci mají při přípravě k dispozici osnovu zadání maturitních otázek.

Zkušební komise hodnotí:

 • Celkové porozumění tématu a zadané otázce
 • Znalost a aktivní používání odborné terminologie
 • Schopnost vystihnout téma v souvislostech
 • Schopnost aplikovat teoretické vědomosti na konkrétní příklady
 • Schopnost z konkrétní modelové situace vyvodit obecný zákon
 • Schopnost logické argumentace
 • Obhajobu vlastního úsudku
 • Kreativní řešení problému
 • Celkovou úroveň vyjadřování – samostatnost a kultivovanost jazykového projevu

 Další zkoušky a jejich formy

Praktická zkouška z účetnictví

 • ředitelka školy stanoví témata, zkušební úlohy, délku a způsob jejího konání
 • pokud je stanoveno více témat, žák si jedno zvolí před zahájením zkoušky (případně vylosuje)
 • zkouška v tomto školním roce trvá 360 minut, je konána písemnou formou, žáci mají jednotné zadání
 • žáci mají povoleno používat kalkulačku a svoji účtovou osnovu bez vlastních popisků
 • složka kromě zadání obsahuje účtovou osnovu a přílohu s aktuálními sazbami
 • zadání se skládá z kratších úloh, které ověřují znalosti a dovednosti v konkrétních oblastech, a z 2 souvislých úloh, které ověřují komplexní znalosti a dovednosti žáka ve vedení daňové evidence a účetnictví
 • u zkoušky je přítomen člen zkušební komise jmenovaný ředitelkou školy (pokud nemůže být přítomen předseda, pověří člena komise, kterého navrhne ředitelka školy)

 

 

V Městci Králové 14.9.2023                                     Mgr. Hana Podzimková, ředitelka školy